Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газар нь төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах; хууль тогтоомжийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэх; яамны дотоод санхүү, төрийн сангийн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, тайлагнах; салбарын гадаад хамтын ажиллагааг эрхэлж, гадаад орон, олон улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Төрийн захиргаа удирдлагын газрын зарим чиг үүргийн хүрээнд хуулийн нэгж, санхүүгийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Төрийн захиргаа удирдлагын газрын үйл ажиллагаа нь яамны үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах, зохицуулах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн биелэлтийг гаргах, бичиг хэрэг, архивыг эрхлэх, сайдын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах, олон нийттэй харилцах, яамны аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, салбарын хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, мөрдөж байгаа хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох, уялдаа холбоог сайжруулах, бусад шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, удирдлагын соёл, чадавхийг дээшлүүлэх, тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийг төлөвлөж, зохион байгуулах, давтан сургалт болон ажлын байранд сургалт явуулж, цомхон, чадварлаг албан хаагч бүхий мэргэшсэн албаны хүчээр яамны тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангахад чиглэнэ. 

1 Ц.Нямсүрэн Газрын дарга 405 262629 nyamsuren@mlsp.gov.mn
2 Д.Энхзаяа Салбарын хүний нөөц, төрийн албаны салбар зөвлөлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч 401 262621 enkhzaya@mlsp.gov.mn
3 О.Мягмарсүрэн Хүний нөөц, сургалт хөгжлийн асуудал хариуцсан шинжээч myagmarsuren.o@mlsp.gov.mn
4 Д.Ганчимэг УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан ахлах шинжээч 301 262630 ganchimeg@mlsp.gov.mn
5 Д.Цэцэгжаргал Шагнал урамшуулал, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх асуудал хариуцсан шинжээч tsetsegjargal@mlsp.gov.mn
6 Н.Баасанням Яамны дотоод ажил, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 502 261841 baasannyam@mlsp.gov.mn
7 Д.Булгантамир Архив, цахим мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 503   bulgantamir@mlsp.gov.mn
8 Л.Сансартуяа Яамны санхүүгийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн *202 261569 sansartuya@mlsp.gov.mn
9 Г.Номуундарь Нягтлан бодогч nomuundari@mlsp.gov.mn
10 О.Чадраабал Аж ахуйн нярав chadraabal@mlsp.gov.mn
11 Б.Оюунбилэг Бичиг хэрэг, хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн *108 261553 oyunbileg@mlsp.gov.mn
12 Н.Отгонсувд Бичээч otgonsuvd@mlsp.gov.mn
13 З.Хүслэн Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга *307 263388 khuslen@mlsp.gov.mn
14 Б.Нямсувд НҮБ-ын хамтын ажиллагаа, гэрээ хэлэлцээр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн *319 266324 nyamsuvd@mlsp.gov.mn
15 Ж.Тунгалаг Олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tungalag@mlsp.gov.mn
16 Н.Шүрэнцэцэг Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн shurentsetseg@mlsp.gov.mn
17 Б.Дөлгөөн Гэрээт ажилтан dulguun@mlsp.gov.mn
18 Д.Ренчиндорж Хуулийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 505a 266413 ryenchindorj@mlsp.gov.mn
19 Д.Ренчиндорж Салбарын хууль тогтоомж, шүүхийн маргаан болон нууцын асуудал хариуцсан ахлах шинжээч 505 266413 ryenchindorj@mlsp.gov.mn
20 О.Ганцэцэг Ёс зүй, гэрээ хэлэлцээр, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн gantsetseg@mlsp.gov.mn
21 Б.Энхцэцэг Хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилт, хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн enkhtsetseg@mlsp.gov.mn
22 М.Гэрэлмаа Сайдын туслах *309 263390 gerelmaa@mlsp.gov.mn
23 М.Абай Дэд сайдын туслах 903 261598 abai@mlsp.gov.mn
24 Г.Пүрэвбат Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах 403 266461 purevbat@mlsp.gov.mn
25 Ц.Баасансүрэн Сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч *303 267635 baasansuren@mlsp.gov.mn