Хүүхдийн эрх, хамгаалал

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх журам

 • 2017-10-24 11:34

Монголын нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

 • 2017-10-24 11:38

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

 • 2017-10-24 11:41

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам

 • 2017-10-24 11:43

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам

 • 2017-10-24 16:45

Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам

 • 2017-10-24 16:48

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам

 • 2017-10-24 17:00

Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 • 2017-10-25 14:49

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамж

 • 2017-10-25 15:18

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн Конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын 5-р тайлан илтгэлтэй холбогдуулан НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос өгсөн зөвлөмж

 • 2017-10-26 10:16

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр /2017-2021/ он

 • 2017-11-02 17:13

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • 2018-03-05 08:51