Хөдөө орон нутгийн харьяалалтай болон гэртээ харих хүсэлтэй суралцагчдыг www.119.mn вэб сайтад бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна

2020-11-27 18:22   Уншсан тоо: 10487

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөдөө орон нутгийн харьяалалтай болон гэртээ харих хүсэлтэй суралцагчдыг www.119.mn вэб сайтад бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Улсын хэмжээнд МБСБ-ын сургуулийн дотуур байранд 1704 суралцагч байгаа бөгөөд голомтын бүсэд 1340 суралцагч хатуу хөл хорионд ороод байна. Эдгээр суралцагчдын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн горимыг мөрдөж 2 цаг тутамд ариутгал цэвэрлэгээ хийж байгаа бөгөөд Улаанбаатараас хөдөө орон нутаг руу явах суралцагчдыг 119.mn-д бүртгүүлж дууслаа.

Бүртгүүлсэн хуваарийн дагуу Ковид-19 халдварын шинжилгээнд хамруулаад гэрт нь хүргэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Мөн хөдөө орон нутгаас хот руу гэртээ ирэх сурагчдыг 119.mn-д бүртгэх ажил үргэлжилж байна. Эдгээр сурагчдыг мөн заавар зөвлөмжийн дагуу шинжилгээнд хамруулаад Улаанбаатар хот руу авчрах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах юм.