Видео мэдээ

ХНХ яам-Ажилтай Монгол нэвтрүүлэг

ХНХ яам-Ажилтай Монгол нэвтрүүлэг

 • 2020-02-28 09:51

Дүгнэх цаг нэвтрүүлэг-ХНХ яам

Дүгнэх цаг нэвтрүүлэг-ХНХ яам

 • 2020-02-27 10:14

ХНХ яам - Дүгнэх цаг

Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас

Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас

 • 2019-12-11 15:21

Авлига мэдээлэх утас

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

 • 2019-11-11 11:05

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

 • 2019-11-11 11:04

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

 • 2019-11-11 11:01

Үлгэрч аав ээжүүдийн өдөр

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай

 • 2019-09-13 16:56

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

С.Чинзориг: Багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, цалин хөлсний шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж эхэлсэн

С.Чинзориг: Багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, цалин хөлсний шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж эхэлсэн

 • 2019-04-15 16:19

Монголын багш нарын VII их хуралд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзоригийн тавьсан “Багшийн хөдөлмөрийн үнэлэмж, цалин хөлсний талаарх бодлого” илтгэлийг хүргэж байна.

Хүүхэд бүхэн хөгждөг (дохионы хэлтэй)

Хүүхэд бүхэн хөгждөг (дохионы хэлтэй)

 • 2018-11-30 19:45

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (2015-2019 он) нь хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

Хүүхэд бүрт тэгш боломж (дохионы хэлтэй)

Хүүхэд бүрт тэгш боломж (дохионы хэлтэй)

 • 2018-11-30 19:15

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (2015-2019 он) нь хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

Хөдөлгүүр бүхэн хөгжлийн төлөө хөдлөх ёстой

Хөдөлгүүр бүхэн хөгжлийн төлөө хөдлөх ёстой

 • 2018-06-20 11:04

Кителийн чимээнээс Монголыг таниулна

Кителийн чимээнээс Монголыг таниулна

 • 2018-06-20 10:57