Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Нийгмийн хамгааллын тухай багц хуулиудыг шинэчлэх, боловсронгуй болгох санал боловсруулах, нийгмийн хамгааллын холбогдолтой хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, зөвлөмж, аргачлал, заавар, боловсруулах, нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, Монгол Улс болон гадаад улс, орнуудын Засгийн газар хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх болон шинээр байгуулах гэрээ, хэлэлцээрийн төслийн санал боловсруулах, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх гомдлын шаардлагын зөвлөлийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн даатгалын сангийн актуар тооцоолол, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, малчид, албан бус секторт ажиллагсдыг даатгалд хамруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авах, төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын албадыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллахад чиглэгдэнэ.
 

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

Б.Ундрал

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН БХЗГ-ЫН ДАРГА

undral@mlsp.gov.mn

310

260553

2

Б.Батжаргал

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

batjargal@mlsp.gov.mn

309

262021

3

Б.Ренчинханд

Магадлал, тэтгэмжийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн

renchinkhand@mlsp.gov.mn

314

264624

4

С.Орхон

Тэтгэврийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

orkhon@mlsp.gov.mn

313 263315

5

Б.Ундрам

Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр, үйлдвэрийн осол, ажилгүйдлийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

undram@mlsp.gov.mn

313

264624

6

Г.Наранбаяр

Нийгмийн даатгалын сангуудын тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн

naranbayar@mlsp.gov.mn

7

М.Балжирцогт

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

baljirtsogt@mlsp.gov.mn

8

М.Цогтбаатар

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

tsogtbaatar@mlsp.gov.mn

107

261152

9

Б.Алтантулга

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

altantulga@mlsp.gov.mn

311

262691

10

Б.Майчимэг

Зорилтот бүлэг, ахмадын нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

maichimeg@mlsp.gov.mn

11

Н.Адъяадорж

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний стандарт, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

adiyadorj@mlsp.gov.mn