Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

2018-03-19 14:15   Уншсан тоо: 706

Журмын төсөлтэй  танилцаад,  саналаа baljirtsogt@mlsp.gov.mn  хаягаар ирүүлнэүү.

Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 "Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам"-ын төсөл