“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”т санал авч байна

2018-03-22 10:07   Уншсан тоо: 1424

“Мэргэжлийн болон техникийн  боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загвар”-ыг шинэчлэн боловсруулж олон талын оролцоог ханган санал авахаар  танилцуулж байна.

Журмын төсөлд ирүүлэх саналыг otgonmyagmar@mlsp.gov.mn хаягаар 2018 оны 03 дугаар сард багтаан   ирүүлнэ үү. 

Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.