“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын  төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөлд санал авч байна

2018-03-20 09:18   Уншсан тоо: 973

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д .Энэ хуулийн 16.4-т заасан бичиг баримтын загвар, бичиг баримт бүрдүүлэх, олгох журмыг Зөвлөлийн саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална гэж заасны дагуу БСШУ-ны сайдын  2003 оны  454 дүгээр тушаал “Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ыг шинээр боловсруулж, баталгаажуулахаар сонирхогч болон оролцогч талуудаас санал авахаар танилцуулж байна.

Журмын төсөлтэй  танилцаад,  саналаа buyankhishig@mlsp.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.
 

Журмын  төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ын төсөл