Тайлан мэдээ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны  2018 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2018 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

  • 2018-05-10 17:00

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөл боловсруулах ХНХЯ-ны холбогдох газрын дарга, мэргэжилтнүүд, НДЕГ болон  дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга мэргэжилтэн, ТББ-ын судлаач эрдэмтэн, МХЕГ-ын мэргэжилтэн, МҮЭХ, МАОЭНХ-ны төлөөлөл, МУИС-ийн багш нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсэг ажлын 10 хоног ажиллаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн төслүүдийн эхний хувилбаруудыг боловсруулаад байна