Мэдээ

Ажлын байранд тоосны өртөлтийг зохицуулах багц 4 стандарт батлууллаа

Ажлын байранд тоосны өртөлтийг зохицуулах багц 4 стандарт батлууллаа

 • 2017-04-10 16:01

БИЧИЛ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ УДИРДАМЖ

БИЧИЛ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ УДИРДАМЖ

 • 2017-04-07 17:17

Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA) нь 2015 оны 08 сараас Монгол Улсын БСШУСЯ болон ХНХЯ-тай хамтран “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь сонгосон аймаг, дүүрэг, сургуулиудад хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт үед илрүүлэн хөгжлийн дэмжлэг, боловсролын үйлчилгээнд эрт хамруулахад чиглэсэн загварыг бий болгож үндэсний хэмжээнд өргөжүүлэх зорилготой юм. Төслийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2 дахь удаагаа “Бичил төсөл”-ийн уралдааныг зарлаж байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр НҮБ-ын хуралд оролцож байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр НҮБ-ын хуралд оролцож байна

 • 2017-04-04 16:38

НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлийн Хүн ам ба хөгжлийн хорооны 50 дугаар хуралдаанд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр тэргүүтэй Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид Америкийн Нэгдсэн Улсын Нью Йорк хотноо оролцож байна.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах дараагийн шатны үндэсний хөтөлбөрийн төслийг танилцуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах дараагийн шатны үндэсний хөтөлбөрийн төслийг танилцуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа

 • 2017-03-22 10:26

Тус яамнаас Жендэрийн тэгш байдлыг хангах дараагийн шатны үндэсний хөтөлбөрийг НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулж байгаа билээ. Энэ хүрээнд 2017 оны 03 сарын 16-ны өдөр үндэсний хөтөлбөрийн төслийг Монгол Улсад байнга суугаа гадаад улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газар, НҮБ, түүний төрөлжсөн болон олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газарт танилцуулах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад даган гарах журмуудын төслийг хэлэлцэв

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад даган гарах журмуудын төслийг хэлэлцэв

 • 2017-03-17 10:24

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг даган гарах журмуудыг боловсруулах   үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/14 тоот тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсгийг тус яамны  Хүн амын хөгжлийн газрын дарга С.Тунгалагтамир ахалсан ба ажлын хэсэгт яам, агентлаг болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөхүүд оржээ. 

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

 • 2017-03-15 10:21

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг жендэр, түүнд суурилсан ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлэл, жендэрийн талаарх нийгэм дэх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд шийдвэр гаргах түвшний, салбарын, оюутан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгын доор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх Жендэрийн консорциумтай хамтран НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.

 Гадаад улс орнуудад гэрээгээр ажилтан илгээх тухай тайлбар

Гадаад улс орнуудад гэрээгээр ажилтан илгээх тухай тайлбар

 • 2017-02-23 10:18

Гадаад улс орнуудад Монгол улсын иргэдийг ажиллуулна гэх зар сурталчилгаа цахим сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ихээр явуулах боллоо. Ингэхдээ Япон, БНСУ болон бусад улс орнуудад ажиллах хүсэлтэй иргэдийг хурдан шуурхай явуулна хэмээн зар түгээж байгаа тул албан ёсны мэдэгдлийг хүргэж байна.

 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

 • 2017-02-20 10:15

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг баталлаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг баталлаа

 • 2017-02-16 10:11

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл нь Засгийн газар, МАОЭНХ, МҮЭХ-ний төлөөллөөс бүрддэг бөгөөд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээг хэлэлцэн батлав.

НҮБ-ын ЭЯГБХУТ Конвенцийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаарх салбар дундын ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо

НҮБ-ын ЭЯГБХУТ Конвенцийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаарх салбар дундын ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо

 • 2017-01-30 10:09

Монгол Улс 1981 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын Конвенцид, 2001 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Нэмэлт Протоколд тус тус нэгдэн орсон билээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 362 дугаар тогтоолд “Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай Конвенци”-ийг хариуцан боловсруулах байгууллага нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам хуучнаар /НХХЯ/ заасан байна.

Иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих төслүүдийн гэрээнд гарын үсэг зурав

Иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих төслүүдийн гэрээнд гарын үсэг зурав

 • 2017-01-26 10:00

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) болон Монгол Улсын Засгийн газар жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих, нийслэлийн гэр хороололд хямд өртөг бүхий ариун цэврийн байгууламжийг нэвтрүүлэх, Монгол улсын хойд бүсэд буюу Хөвсгөл нуурын Байгалийн цогцолборт газарт аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх зорилго бүхий, нийт 4.8 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих, гурван төслийн гэрээнд өнөөдөр гарын үсэг зурлаа.

 “Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн мэдээллийн хуудас №6 хэвлэгдэн гарлаа

“Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн мэдээллийн хуудас №6 хэвлэгдэн гарлаа

 • 2017-01-07 09:53

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, ЖАЙКА-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн мэдээллийн хуудас №6 хэвлэгдэн гарчээ.