Хүний нөөц

ГЭРЭЭТ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ /2017.03.29 өдрийн шалгалт/

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын "ЯРИЛЦЛАГА"-ын шалгалтын хуваарь

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын дүн

Дэлгэрэнгүй ...

ДОТООДЫН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА ("Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь" 2016-2020 төсөл-MNG06MLS)

Дэлгэрэнгүй ...